Jamboree – Joan Margarit, Pere Rovira y Perico Sambeat trio

Subscription / Subscripció / Suscripción: http://bit.ly/JamboreeJazz

Els poetes Pere Rovira i Joan Margarit ens ofereixen, amb l’espectacle Paraula de Jazz, un apropament a una manera pròpia de fer poesia, que pot definir-se en dues propostes afins: els poemes que parlen de jazz i els que fan una clara referència a aquesta música, malgrat tractar vivències pròpies o la mateixa existència humana. En resum, un bon número de versos que, en conjunt, trasmeten idees sobre la vida sense les quals el veritable art no seria possible.

D’altra banda, els músics Perico Sambeat, Rai Ferrer i Xavier Monge són els responsables de què el jazz asumeixi en aquest espectacle un necessari paper protagonista, que sorgeix de les necessitats estètiques de la lectura dels poemes.